Snart till salu

Skanstorget 5 B | 2 rok, 60 Kvm

Charmiga tvåa med lugnt gårdsläge och balkong

På populär adress i ett av innerstadens mest omtyckta områden presenteras en välplanerad tvåa med lugnt gårdsläge och balkong. OBS. Detta är en kommande försäljning, kontakta fastighetsmäklaren för mer information eller för att anmäla intresse.


Pierre Fritz

Ansvarig Mäklare

Pierre Fritz

070-530 75 30

pierre@stadshem.se

Bostadsfakta

Adress: Skanstorget 5 B

Område: Linnéstaden

Byggnadsår: 1905

Rum: 2 rok

Boarea: 60 Kvm

Våning: 2/4 (ingen hiss)

Avgift: 3 191 kr inkl Värme, Vatten, Kabel-TV, Bredband

Ägandeform:
Bostadsrätt - Lägenhet
Kommun:
Göteborg
Stad:
Göteborg
Område:
Linnéstaden
Postnummer:
411 22
Rum:
2 rok
Boarea:
60 Kvm Enligt förvaltaren
Lägenhetsnr:
40
Byggnadstyp:
Sekelskifteshus
Byggnadsår:
1905
Uppvärmning:
Fjärrvärme
Avgift:
3 191 kr
Ingår i avgiften:
Värme, Vatten, Kabel-TV, Bredband
Andelstal, förening:
1,24392 %
Andelstal, ägande:
1,23968 %
Energistatus:
Utförd
Förening:
Brf Skanstorget
Org.nr:
7696060578

Brf Skanstorget i Göteborg
Föreningen består av totalt fyra fastigheter med adress Skanstorget 3-6. Föreningen bildades redan 2001. Brf Skanstorget består av totalt 68 lägenheter, av dessa upplåts 66 stycken med bostadsrätt. I föreningen finns även två kvarvarande hyresrätter, dessa utgör en så kallad dold tillgång och stärker kassan den dagen hyresgästerna flyttar och lägenheterna kan försäljas på marknaden. Föreningen hyr även ut 13 lokaler, dessa inbringar goda hyresintäkter till föreningen och står för en stor del av föreningens intäkter.

Föreningen bildades redan 2001. Byggnadernas totala yta uppgår till 5 477 kvm, varav 4649 kvm utgör lägenhetsyta och 828 kvm utgör lokalyta.

Ekonomi
Föreningens ekonomi anses god och stabil, styrelsearbetet representeras av ett stort engagemang. De attraktiva lokalerna i gatuplan inbringar goda intäkter till föreningen, dessa representerar cirka 30 % av de totala intäkterna.

Under 2008 ombildades en hyresrätt, vilket innebar att föreningen fick in cirka 2 msk kronor. Under 2016 ombildades ytterligare två hyresrätter till bostadsrätter - vilket har inneburit att föreningen fått in hela 3,3 msk kronor samt 3,7 msk kronor. De långfristiga skulderna uppgår till cirka 26,6 msk kronor (2016). Fastighetens totala taxeringsvärde uppgick vid utgången av 2016 till cirka 91 msk kronor. Man har även under senare år kunnat erbjuda medlemmarna en avgiftsfri månad. I dagsläget finns inga planer att förändra avgifterna för medlemmarna.

Föreningen undersöker möjligheten till att omvandla lokaler till bostadsrättslägenheter samt att utreda huruvida råvindar kan göras om till bostadsrättslägenheter. Dessa latenta tillgångar skulle kunna innebära mycket kapital till föreningen

Renoveringar
Föreningen har genomfört många genomgripande renoveringar under de senaste åren. Föreningen följer en underhållsplan upprättad 2010, denna sträcker sig fram till 2040. Underhållsplanen revideras återkommande.

Genomförda renoverings- och underhållsåtgärder:
Huskroppen på Skanstorget nr 3 och 4 grundförstärktes 1997 och står numera stadigt. Sedan övertagandet av fastigheterna har föreningen målat om trapphusen (2002-2003) och byggt ny tvättstuga på gården (2003). Renovering av föreningens badrum gjordes 2004. Man har även renoverat fasaderna, ett arbete som påbörjades 2005 och som stod klart 2009. I samband med fasadrenoveringen sattes nya portar upp mot gatan. 2010 lades taket om och ventiler samt termostater byttes, detta finansierades med föreningens egna likvida medel. 2011 genomfördes större arbeten såsom fasad på gårdssida, omfogning av väggar, modernisering av elinstallationer samt löpande, mindre underhåll. Dessutom bekostades och byggdes fem balkonger mot gårdar (balkongerna bekostades av respektive lägenhetsinnehavare).

2012 installerades ny el på vind, nya fogar i fasad mot gården (samtliga hus) och nya vindsfönster mot Skanstorget. 2013 utfördes fasadarbete på Skanstorget 4 A. Under 2013 uppgraderades fibernätet till 1000/1000 Mbit, samtidigt valde man att byta leverantör avseende TV. Numera erbjuds medlemmarna grundkanalerna (cirka 15 kanaler) både analogt och digitalt som standard i alla lägenheter.

År 2014 gjordes en avloppsrensning/spolning samt avloppsfilmning samma år genomfördes även en OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Man har även under senare år målat alla fönsterbleck.

Under föregående verksamhetsår har ytterligare ett par balkonger byggts, dessa har bekostats av varje enskild lägenhetsinnehavare. Omfattande fönsterrenovering samt justering har genomförts på hela fönsterbeståndet. Även byte av vissa fönster och balkongdörrar har genomförts. Fasaderna har även tvättats, lagats och bättringsmålats.


För mer information om genomförda underhålls- och renoveringsinsatser se föreningens senaste årsredovisning.

Kommande underhålls- och renoveringsinsatser:
Det som föreningen eventuellt avser att genomföra framöver är grundförstärkning av Skanstorget 5 och 6 (Skanstorget 3 A-B samt Skanstorget 4 är redan grundförstärkta sedan tidigare). Kontroller görs årligen, senaste mätningen gjordes 2015 och i samband med detta rekommenderades inga åtgärder. Vid senaste föreningsstämman gavs styrelsen i uppdrag att återkomma med en utredning avseende gårdsrenovering, grundförstärkning samt eventuell utförsäljning av vindar för att möjliggöra ytterligare bostadsytor.

Andrahandsuthyrning
Föreningen tillämpar gängse regler för andrahandsuthyrning. Varje enskilt fall prövas av styrelsen efter inkommen ansökan.

Tvättstuga
Tvättstugan är belägen i ett separat hus på innergården. Den byggdes 2006 och har en uppdaterad maskinpark med fyra stora tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp. Förutom de vanliga tiderna finns det även nattpass mellan 22 och 02. De boende bedömer tillgängligheten som mycket god.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har två innergårdar med trädgårdsmöbler under sommarhalvåret. Gårdarna omsluts av en maffig bergsvägg åt öster och av huskroppar åt övriga väderstreck. Båda gårdarna erbjuder cykeluppställning. Medlemmarna har även tillgång till barnvagnsförråd.

Förvaltare
HSB tar hand om föreningens ekonomiska förvaltning och lägenhetsföreteckning. Styrelsen upphandlar/hanterar all teknisk förvaltning själva i styrelsen, men större projekt läggs ut på entreprenad.

Försäkring
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar och ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Bostadsrättsförsäkring är tecknad av Bostadsrättsföreningen för alla lägenheter.

Tomträtt
Eftersom föreningen äger sin egen mark påverkas man ej av eventuellt höjda tomträttsavgälder.

Trappstädning
Trappstädningen läggs ut på entreprenad och är inget de boende behöver göra själva.

Parkering
Möjlighet till boendeparkering i området, detta till en kostnad av 635 kr/månad (www.trafikkontoret.goteborg.se). Det finns även möjlighet till parkeringsplats i närliggande garage (separat, extern kö och inget som föreningen administrerar).

TV
Grundutbudet från Canal Digital ingår i avgiften. Önskas utökat utbud regleras detta av enskilda abonnemang gentemot leverantören. Både analogt och digitalt (1, 2 och 4'an som HD). En digitalbox ingår i lägenheten.

Bredband
Föreningen har ett eget fibernätverk för bredband som levereras av Ownit. För 100 kronor per månad har alla medlemmar tillgång till 1000 mb/s (avgiften debiteras i samband med månadsavgiften). Detta är inget man som bostadsrättsägare kan välja bort.

Juridisk person
Juridisk person beviljas ej medlemskap i föreningen.

Hemsida
www.brfskanstorget.se

Ovanstående grundas på information från föreningens kontaktperson 2016-11-21. För uppgifter av särskild betydelse för köparen bör styrelsen kontaktas.

Stil
Sekelskiftesstil
Under 1890-talet mattades byggandet av efter 1880-talets överhettade byggboom. De nya husen inspirerades av historisk byggtradition och det blev populärt att använda äkta material. Byggandet var också inriktat på mer exklusiva lägenheter. Husens byggherrar ritade ofta husen själva och blandade inte sällan olika epokers arkitektoniska element i en och samma fasad. Denna stil kallas sekelskiftesstil – trots att den har sitt ursprung på 1890-talet och även löpte ett tiotal år in på nästa århundrade.
Ägandeform:
Bostadsrätt - Lägenhet
Kommun:
Göteborg
Stad:
Göteborg
Område:
Linnéstaden
Postnummer:
411 22
Rum:
2 rok
Boarea:
60 Kvm Enligt förvaltaren
Lägenhetsnr:
40
Byggnadstyp:
Sekelskifteshus
Byggnadsår:
1905
Uppvärmning:
Fjärrvärme
Avgift:
3 191 kr
Ingår i avgiften:
Värme, Vatten, Kabel-TV, Bredband
Andelstal, förening:
1,24392 %
Andelstal, ägande:
1,23968 %
Energistatus:
Utförd
Förening:
Brf Skanstorget
Org.nr:
7696060578

Brf Skanstorget i Göteborg
Föreningen består av totalt fyra fastigheter med adress Skanstorget 3-6. Föreningen bildades redan 2001. Brf Skanstorget består av totalt 68 lägenheter, av dessa upplåts 66 stycken med bostadsrätt. I föreningen finns även två kvarvarande hyresrätter, dessa utgör en så kallad dold tillgång och stärker kassan den dagen hyresgästerna flyttar och lägenheterna kan försäljas på marknaden. Föreningen hyr även ut 13 lokaler, dessa inbringar goda hyresintäkter till föreningen och står för en stor del av föreningens intäkter.

Föreningen bildades redan 2001. Byggnadernas totala yta uppgår till 5 477 kvm, varav 4649 kvm utgör lägenhetsyta och 828 kvm utgör lokalyta.

Ekonomi
Föreningens ekonomi anses god och stabil, styrelsearbetet representeras av ett stort engagemang. De attraktiva lokalerna i gatuplan inbringar goda intäkter till föreningen, dessa representerar cirka 30 % av de totala intäkterna.

Under 2008 ombildades en hyresrätt, vilket innebar att föreningen fick in cirka 2 msk kronor. Under 2016 ombildades ytterligare två hyresrätter till bostadsrätter - vilket har inneburit att föreningen fått in hela 3,3 msk kronor samt 3,7 msk kronor. De långfristiga skulderna uppgår till cirka 26,6 msk kronor (2016). Fastighetens totala taxeringsvärde uppgick vid utgången av 2016 till cirka 91 msk kronor. Man har även under senare år kunnat erbjuda medlemmarna en avgiftsfri månad. I dagsläget finns inga planer att förändra avgifterna för medlemmarna.

Föreningen undersöker möjligheten till att omvandla lokaler till bostadsrättslägenheter samt att utreda huruvida råvindar kan göras om till bostadsrättslägenheter. Dessa latenta tillgångar skulle kunna innebära mycket kapital till föreningen

Renoveringar
Föreningen har genomfört många genomgripande renoveringar under de senaste åren. Föreningen följer en underhållsplan upprättad 2010, denna sträcker sig fram till 2040. Underhållsplanen revideras återkommande.

Genomförda renoverings- och underhållsåtgärder:
Huskroppen på Skanstorget nr 3 och 4 grundförstärktes 1997 och står numera stadigt. Sedan övertagandet av fastigheterna har föreningen målat om trapphusen (2002-2003) och byggt ny tvättstuga på gården (2003). Renovering av föreningens badrum gjordes 2004. Man har även renoverat fasaderna, ett arbete som påbörjades 2005 och som stod klart 2009. I samband med fasadrenoveringen sattes nya portar upp mot gatan. 2010 lades taket om och ventiler samt termostater byttes, detta finansierades med föreningens egna likvida medel. 2011 genomfördes större arbeten såsom fasad på gårdssida, omfogning av väggar, modernisering av elinstallationer samt löpande, mindre underhåll. Dessutom bekostades och byggdes fem balkonger mot gårdar (balkongerna bekostades av respektive lägenhetsinnehavare).

2012 installerades ny el på vind, nya fogar i fasad mot gården (samtliga hus) och nya vindsfönster mot Skanstorget. 2013 utfördes fasadarbete på Skanstorget 4 A. Under 2013 uppgraderades fibernätet till 1000/1000 Mbit, samtidigt valde man att byta leverantör avseende TV. Numera erbjuds medlemmarna grundkanalerna (cirka 15 kanaler) både analogt och digitalt som standard i alla lägenheter.

År 2014 gjordes en avloppsrensning/spolning samt avloppsfilmning samma år genomfördes även en OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Man har även under senare år målat alla fönsterbleck.

Under föregående verksamhetsår har ytterligare ett par balkonger byggts, dessa har bekostats av varje enskild lägenhetsinnehavare. Omfattande fönsterrenovering samt justering har genomförts på hela fönsterbeståndet. Även byte av vissa fönster och balkongdörrar har genomförts. Fasaderna har även tvättats, lagats och bättringsmålats.


För mer information om genomförda underhålls- och renoveringsinsatser se föreningens senaste årsredovisning.

Kommande underhålls- och renoveringsinsatser:
Det som föreningen eventuellt avser att genomföra framöver är grundförstärkning av Skanstorget 5 och 6 (Skanstorget 3 A-B samt Skanstorget 4 är redan grundförstärkta sedan tidigare). Kontroller görs årligen, senaste mätningen gjordes 2015 och i samband med detta rekommenderades inga åtgärder. Vid senaste föreningsstämman gavs styrelsen i uppdrag att återkomma med en utredning avseende gårdsrenovering, grundförstärkning samt eventuell utförsäljning av vindar för att möjliggöra ytterligare bostadsytor.

Andrahandsuthyrning
Föreningen tillämpar gängse regler för andrahandsuthyrning. Varje enskilt fall prövas av styrelsen efter inkommen ansökan.

Tvättstuga
Tvättstugan är belägen i ett separat hus på innergården. Den byggdes 2006 och har en uppdaterad maskinpark med fyra stora tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp. Förutom de vanliga tiderna finns det även nattpass mellan 22 och 02. De boende bedömer tillgängligheten som mycket god.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har två innergårdar med trädgårdsmöbler under sommarhalvåret. Gårdarna omsluts av en maffig bergsvägg åt öster och av huskroppar åt övriga väderstreck. Båda gårdarna erbjuder cykeluppställning. Medlemmarna har även tillgång till barnvagnsförråd.

Förvaltare
HSB tar hand om föreningens ekonomiska förvaltning och lägenhetsföreteckning. Styrelsen upphandlar/hanterar all teknisk förvaltning själva i styrelsen, men större projekt läggs ut på entreprenad.

Försäkring
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar och ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Bostadsrättsförsäkring är tecknad av Bostadsrättsföreningen för alla lägenheter.

Tomträtt
Eftersom föreningen äger sin egen mark påverkas man ej av eventuellt höjda tomträttsavgälder.

Trappstädning
Trappstädningen läggs ut på entreprenad och är inget de boende behöver göra själva.

Parkering
Möjlighet till boendeparkering i området, detta till en kostnad av 635 kr/månad (www.trafikkontoret.goteborg.se). Det finns även möjlighet till parkeringsplats i närliggande garage (separat, extern kö och inget som föreningen administrerar).

TV
Grundutbudet från Canal Digital ingår i avgiften. Önskas utökat utbud regleras detta av enskilda abonnemang gentemot leverantören. Både analogt och digitalt (1, 2 och 4'an som HD). En digitalbox ingår i lägenheten.

Bredband
Föreningen har ett eget fibernätverk för bredband som levereras av Ownit. För 100 kronor per månad har alla medlemmar tillgång till 1000 mb/s (avgiften debiteras i samband med månadsavgiften). Detta är inget man som bostadsrättsägare kan välja bort.

Juridisk person
Juridisk person beviljas ej medlemskap i föreningen.

Hemsida
www.brfskanstorget.se

Ovanstående grundas på information från föreningens kontaktperson 2016-11-21. För uppgifter av särskild betydelse för köparen bör styrelsen kontaktas.

Stil
Sekelskiftesstil
Under 1890-talet mattades byggandet av efter 1880-talets överhettade byggboom. De nya husen inspirerades av historisk byggtradition och det blev populärt att använda äkta material. Byggandet var också inriktat på mer exklusiva lägenheter. Husens byggherrar ritade ofta husen själva och blandade inte sällan olika epokers arkitektoniska element i en och samma fasad. Denna stil kallas sekelskiftesstil – trots att den har sitt ursprung på 1890-talet och även löpte ett tiotal år in på nästa århundrade.
Område

Linnéstaden

Området kring Långgatorna utgjorde redan vid Göteborgs begynnelse en viktig förstad. Här etablerades flera hamnar där timmer lossades och skeppsmaster tillverkades. 1642 stiftades Masthandelskompaniet med privilegier för handel med master, spiror, sparrar, balkar och bräder. Några årtionden senare bildades ett masthuggargille och tidigt kom förstaden att kallas för Masthugget.

Läs mer om Linnéstaden