2019 års almanacka är här! - Stadshem

2019 års almanacka är här! - Så var det då -

SÅ VAR DET DÅ – är temat för 2019 års almanacka. 13:e gången i ordningen är den mer populär än någonsin. Det är först till kvarn och den finns att hämta på något av våra tre kontor. Alla får varsitt exemplar gratis och önskar man fler så kostar de 50 kr/st. Hela summan skänks till Ung Cancers verksamhet. Våra kontor är belägna med adresserna: Stockholmsgatan 5, Allmänna vägen 13 samt Eklandagatan 17.

I årets almanacka har vi valt att lyfta fram och visa hus och platser som har förändrats. Många hus, och ibland hela områden, har rivits för att ge plats åt något nytt eller något annat. Göteborg är en stad som lever och ständigt utvecklas. Oftast har förändringen drivits av ett nytt behov, inte minst för att staden hela tiden har växt i storlek. Runt år 1860 hade Göteborg 37 000 invånare. I dag har vi passerat halvmiljongränsen. Varje dag förvandlas något, och alla dessa förändringar läggs till varandra likt årsringar. Det är fantastiskt att få se staden som den var förr, och jämföra med dagens Göteborg. Hur det ser ut nu vet vi, men hur det var förr behöver vi stanna upp, söka information och reflektera över. Att se hur det såg ut förr kan ge oss nya perspektiv och ödmjukhet inför dagens stad.

Rivningen är en historia i sig och en vanlig situation som uppkommer är där olika behov och åsikter går isär. Mycket förenklat kan det vara så att ena sidan anser att bebyggelsen är otidsenlig, i behov av sanering, underhållet är eftersatt och det är försent att rädda. Andra sidan har en lite annan infallsvinkel, prioriterar andra värden och vill rädda vissa byggnader som man anser har ett kulturhistoriskt värde. Att läsa om de enskilda händelserna och bakgrunden till en förändring skapar en viktig förståelse för de olika parametrarna som ingår i ett så intrikat samspel som livet, bebyggelsen  och utvecklingen i en stor stad som Göteborg. Inte sällan har det varit bränder som föranlett förändring i stadsrummet.

 

 

Arkiv