Renströmska - Stadshem

Renströmska Läs om sjukhusets över hundraåriga historia

Vi har nu nöjet att förmedla en öppen, ljus och luftig tvårumslägenhet i före detta Renströmska sjukhuset. Här kan ni läsa om sjukhusets över hundraåriga historia, och längst ner i artikeln finns en länk till bostaden.

 

Under 1800-talets andra hälft skedde en snabb industrialisering av Sverige. Stora fabriker uppfördes, och de större städernas befolkningar växte med rasande fart. Samhället präglades av en framtidstro, men i kölvattnet av förändringarna kom även en hel del problem. Inte minst spred sig sjukdomar i de allt trängre stadsmiljöerna.

Lungtuberkulos

En sådan sjukdom var lungtuberkulos som enligt tidens medicinska expertis skulle botas genom en ordination av frisk luft. Lungsjukhus, så kallade sanatorium, byggdes utanför städerna där luften var betydligt renare. I Göteborg riktades blickarna mot gården Kålltorps lantliga utmark som bedömdes vara idealiskt för ett dylikt sjukhus.

Finansiering

Detta var före den moderna välfärdsstatens genombrott, och de offentliga kassorna man hade att tillgå var inte stora. Medel till större projekt såsom uppförandet av sjukhus hämtades istället från fonder. Vid sekelskiftet var den största av dessa fonder den så kallade Renströmska utdelningsfonden. Sven Renström var en förmögen grosshandlare som testamenterat ett belopp av 1 miljon riksdaler silvermynt till Göteborgs stad. 1903 beslutade stadsfullmäktige att fonden skulle bidra med 300 000 kr för byggandet av det sjukhus som kom att föräras med välgörarens namn. Det fanns dock komplikationer. I testamentet stod det föreskrivet att pengarna endast fick användas för projekt inom stadens gränser, och gården Kålltorp var en del av Örgryte socken. Lösningen blev att köpa gården med egendomar av dess ägare major Claes Silverstolpe för att sålunda kunna inkorporera den med staden.

Arkitekten

1909 kunde äntligen Renströmska sjukhuset börja byggas, och det blev en ståtlig stenbyggnad som andas tidens monumentala nationalromantik. Ritningarna gjordes av arkitekt Ernst Torulf som dessförinnan bland annat ritat Göteborgs högskola, Piteås stadshus och de vackra vattentornen i de västgötska städerna Skara och Lidköping. 1913 stod det mesta färdigt, och sjukhusets huvudbyggnad kunde öppnas. Utöver huvudbyggnaden uppfördes även paviljonger, portvaktarstuga, läkarvilla, sysslomanshus med mera. I den natursköna parken kunde tuberkulossjuka patienter ta promenader eller sitta i tjocka kläder och andas in den friska luften.

Tack vare allt bättre behandlingsmetoder och att man lyckades ta fram ett effektivt vaccin var tuberkulos vid mitten av 1900-talet inte länge en folksjukdom i Sverige. För Renströmska sjukhuset innebar denna utveckling en möjlighet till att även kunna vårda patienter med andra hjärt- och lungsjukdomar, en verksamhet som först 1995 flyttades över till Sahlgrenska. Efter att ha stått tom några år övertogs byggnaden av Göteborgs stad, och 2008 påbörjades ombyggnaden till bostadsrätter.

Länk till bostaden finns här.

Arkiv