Mötesplatser, möjlighet till gemenskap och förändring i vården

Detta är tre av Ung Cancers hjärtefrågor i sitt arbete för unga med cancer. Detta är också något som vi på Stadshem ville vara med och stötta och därför var vi under maj med i Ung Cancers kampanj ”Tillsammans gör vi skillnad”.
För varje värdering vi utfört under maj har 500 kr gått till Ung Cancer, vilket resulterat i totalt 38 000 kr. Under Göteborgsvarvet höll arrangerade Ung Cancer en stor pärldag i Slottsskogen, och då passade alla vi från Stadshem på att vara på plats och pärla så mycket vi orkade. Det var en fin dag tillsammans i solen och många hade liksom oss hittat fram till Ung Cancers tält. Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder för att vi fick komma och värdera deras lägenheter och till Ung Cancer för att vi fick vara med i arbetet mot cancer.