Nya Varvsallén 21 - Stadshem

Nya Varvsallén 21 Ett hem med historia

Vi förmedlar nu en enrumslägenhet i den underbara bostadsrättsföreningen Ankarhuset Nya Varvet. Ett speciellt boende i flera avseenden. Förutom att huset är väldigt fint arkitektoniskt sett så finns även en intressant historia. Nedan kan ni läsa lite om detta och längst ner i artikeln finns en länk till bostaden som nu är till salu.

 

Ankarhuset byggdes mellan 1805 och 1813 som ett värdigt officershus för Nya Varvets örlogshamn. Under den här perioden pågick Napoleonkrigen på kontinenten, och som ett led i Sveriges upprustning lät kung Gustav IV Adolf 1801 godkänna en moderinseringsplan för detta marint viktiga område. Örlogshamnens anor går tillbaka till början av 1700-talet men efter den danske viceamiralen Peter Tordenskjolds härjningar 1719, det vill säga vid slutfasen av Stora nordiska kriget, hade området mest använts som förtöjningsplats.

Efter Napoleons öde beseglats vid Waterloo lugnade det ner sig på kontinenten, vilket resulterade i en nedtrappning av Nya Varvet som örlogshamn. 1870 överläts området till Fångvårdsstyrelsen för att användas som fängelse. Emellertid kom oroligheterna under unionsupplösningen med Norge 1905 att ånyo ge området en militär betydelse, och under de två världskrigen skedde ytterligare ökningar av den militära verksamheten. Området var i marinens ägo fram till 1985 då det efter ett riksdagsbeslut såldes till civila intressen. Eftersom de flesta byggnader minnesförklarades 1935 har området dock fått behålla sin gammaldags prägel. En av dessa byggnader är Ankarhuset som renoverades och blev ett bostadshus i samband med att Bostadsrättsföreningen Ankarhuset Nya Varvet bildades 1985.

Länken till bostadsannonsen finner ni här

 

Arkiv